• slide1

Uw privacy

SPI Textieldruk + hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar relaties en bezoekers van de website www.spidruk.nl en acht dit van essentieel belang voor haar activiteiten. Alle gegevens die als persoonlijk beschouwd kunnen worden, zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

SPI Textieldruk + legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een dienstverlening afsluit en/of producten van ons afneemt of anderszins contact heeft met ons. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, de uitvoering van uw rechten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om relaties/bezoekers van onze nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen relaties/bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mail te sturen naar info@spidruk.nl, onder vermelding van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

SPI Textieldruk + hecht er grote waarde aan u optimaal te kunnen informeren. Het aanbieden van links naar andere sites is daar een onderdeel van. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan SPI Textieldruk +, email info@spidruk.nl

Wijzigingen

SPI Textieldruk + behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid op deze site.

© 2014 SPI Textieldruk + :: Disclaimer :: Uw privacy