• slide1

Disclaimer

Deze website is eigendom van SPI Textieldruk +. SPI Textieldruk + zal alles doen wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. SPI Textieldruk + doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. SPI Textieldruk + is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Niets van deze website mag worden gedistribueerd, verkocht, gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm, zonder schriftelijke toestemming van SPI Textieldruk +.

Genoemde tarieven op deze website zijn in euro's exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Copyright © SPI Textieldruk +.

© 2014 SPI Textieldruk + :: Disclaimer :: Uw privacy